Fordele og ulemper ved brug af cannabisolie

Update:
lys idé

Cannabisolie. Allerede ordet kan få nogle mennesker til kun at tænke på død og ødelæggelse. Ofte handler snakken om cannabis nemlig om, at stoffet har været skyld i, at folk er begyndt på andre stoffer og anden kriminalitet, som til sidst har været deres død. Men det er ikke hele sandheden om cannabis. For selvom cannabis og cannabisolie givetvis også besidder en række ulemper, er det på tide at udvide diskursen med en ramme, der også tager højde for alle de fordele, som cannabisolien giver mange mennesker.

Lige nu står vi et sted, hvor der er indført en forsøgsordning med cannabisolie. Ordningen skulle gerne sikre, at blandt andet kræft- og sklerosepatienter lovligt kan skaffe sig cannabisolie. For der er efterhånden sket et skred i den måde, som blandt læger opfatter stoffet på. Det kommer til udtryk via kliniske forsøg, hvor cannabisolien forsøges anvendt mod både mentale og somatiske sygdomme.

Cannabisolie har en gavnlig effekt

Efterhånden er der altså opstået enighed om, at cannabisolie har en positiv effekt på en række sygdomme. Efter at flere stater i USA åbnede op for legal handel med cannabisolie, er der sket en holdningsændring i Danmark. Og flere både kendte og ukendte personer fortæller nu helt åbenlyst om deres egne erfaringer med brugen af cannabis i situationer, hvor anden medicin ikke slog til.

Men lad os kaste et blik på nogle af de tilstande, hvor brugen af cannabisolien har vist sig at have en lang række af fordele. Fordele, som i øvrigt er langt flere end ulemperne.

Kan cannabisolie hjælpe på alle sygdomme?

Nu bevæger vi os ind på et område, hvor meningerne er mange og forskellige. Nogle mennesker er af den overbevisning, at cannabisolie kan afhjælpe alt, og at der næsten er tale om den hellige gral inde for bekæmpelse af sygdomme, mens andre igen er af den modsatte overbevisning. Vi kan håbe, at de kommende års forskning i emnet vil være med til at kaste mere lys over sagen, så cannabisolien får den rette plads i sundhedsvæsenet.

Hjernesygdomme og cannabisolie

Hjernesygdomme kaldes også for neurologiske lidelser og kan være af meget forskellig art. Fælles for dem alle er dog, at de kan være meget invaliderende. Der kan eksempelvis være tale om sklerose, Alzheimers eller epilepsi. Da disse sygdomme kan have en meget stor og negativ indflydelse på patienternes daglige liv, er der naturligvis her et ønske om at finde et middel, der på bedste vis kan forbedre hverdagen.

Hvad angår epilepsi, er det i det tilfælde stoffet THC, som er gavnligt. Det virker nemlig både afslappende på musklerne og kan derfor forhindre eller nedsætte de kraftige og pludselige muskelsammentrækninger, som disse patienter kan opleve. Det betyder helt konkret, at patienter med epilepsi vil opleve færre anfald.

Alzheimer er også en hjernesygdom. Den viser sig som svigtende hukommelse og kognitive besværligheder, hvor døden til sidst indtræffer. Sygdommen har blandt andet rod i et helt bestemt protein, som cannabisolien har vist sig at kunne reducere produktionen af. Derfor er der altså ikke tale om, at cannabisolie kan kurere Alzheimers, men stoffet kan med stor sandsynlighed nedsætte den hastighed, som sygdommen udvikler sig med.

Sklerosepatienter bliver udsat for de såkaldte attakker. Og her handler det om, at cannabisolien kan reducere den inflammation, som sker i hjernen hos disse patienter. På den måde kan du hurtigt og let gøre sklerosepatientens liv bedre med et medikament, hvis ulemper indtil videre har vist sig få og små.

Få tjek på smerterne

I Danmark og i resten af verden er der mange, som dagligt må kæmpe med kroniske ryg- og ledsmerter eller andre typer smerter, der opstår på grund af en anden sygdom. Her er der ingen tvivl om, at cannabisolie har en god og gavnlig effekt. Både gigtpatienter og kræftpatienter rapporterer entydigt, at cannabisolien virker hurtigt og effektivt på både akutte og kroniske smerter.

Hjertet nyder også godt af cannabisolie

En af de ting, som har overrasket læger, forskere og også den almindelige bruger ved cannabisolie, er, at cannabisolien også kan have en gavnlig effekt på hjerte og kredsløb. Og hvordan hænger det så sammen?

Det ser ud til, at cannabisolien øger mængden af antioxidanter i blodet, hvilket blandt andre nyttige ting fører til en nedsættelse af kolesterolet. Men disse opdagelser mangler stadig vægtig dokumentation, førend du med god samvittighed kan indtage cannabisolie med henblik på at optimere dit hjerte og kredsløb.

Hvilke ulemper er der ved brugen af cannabisolie?

Det er sjældent, at du kan indtage et lægemiddel, som er fuldstændig fri for bivirkninger. Selv normale hovedpinepiller har en indlægsseddel, der beskriver de mulige bivirkninger, indtagelsen af dem kan medføre. Derfor er der også streng kontrol med frigivelsen af lægemidler, da de skal leve op til en lang række af specifikke krav, førend den almindelige forbruger får adgang til dem.

Sådan forholder det sig også med cannabisolie. Og et af de elementer, der skal undersøges i den kommende tid, er netop de bivirkninger, som cannabisolien har. Selvom du som daglig bruger af midlet ikke oplever, at du får det skidt eller på anden måde bliver dårlig af cannabisolien, er det altså alligevel vigtigt, at stoffet behandles på lige fod med andre lægemidler. Det øger også dine muligheder for i fremtiden at få lettere adgang til cannabisolien.

Du skal veje for og imod

Der findes et par reelle bivirkninger ved cannabisolie. Et stort antal mennesker har nemlig oplevet dem, så du kan derfor gå ud fra, at der er risiko for, at også du vil opleve en eller flere af dem, hvis du indtager cannabisolie. Det kan dreje sig om et pludseligt og kortvarigt fald i blodtryk, tør mund og en fornemmelse af at føle sig en smule omtåget. Det er få og ikke alvorlige bivirkninger. Og i forhold til anden medicin, der for eksempel bruges mod smerter, er bivirkningerne ikke særligt iøjnefaldende.

Når du kigger på det store billede, lader det til, at de positive effekter af cannabisolien er langt større end de negative. Vi nærer en forhåbning om, at de næste fire års forsøgsordning vil kaste nyt lys over cannabisolien og forhåbentlig afkræfte myterne og bekræfte sandhederne.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.