Er du syg? Få cannabisolie på recept

Update:
regndråber på cannabisblade

Her i 2018 har danskerne på forsøgsbasis fået adgang til cannabisolie via egen læge, der kan udskrive medicinen på recept. Det har ellers længe været kendt blandt flere kronisk syge og flere læger, at cannabisolien har en god effekt på flere sygdomme, der ellers kan være invaliderende. Således har det i flere år været muligt at få cannabisolie i flere stater i USA, og nu er ordningen altså langt om længe kommet til Danmark.

Dog viser det sig, at flere sundhedspersoner vægrer sig ved at udskrive recepterne. Det er ærgerligt, da der allerede er evidens for, at cannabisolien i flere tilfælde virker, ligesom det ville være godt for den fremtidige forskning og indsigt i dette præparat, at flere syge fik nemmere adgang til det.

Syntetisk cannabis er allerede en realitet

Sativex, Nabilone og Marinol er eksempler på syntetisk fremstillet cannabis, der i kemisk opbygning er næsten lig almindelig cannabis. Disse midler har du kunnet få siden 2011. Så hvad er grunden til, at der er så stor ståhej omkring den frigivelse, der er sket her i 2018?

Det forholder sig sådan, at der er forskel på ovennævnte lægemidler og den cannabisolie, vi her er interesseret i at præsentere. Lægemidlerne er kunstige og har ikke samme gunstige virkning som selve cannabisolien. Netop derfor har det længe været et ønske for både patientgrupper og pårørende, at den ægte vare – altså cannabisolien – blev tilgængelig.

Hvordan virker cannabis?

Hvis du ryger cannabis, vil du få en næsten øjeblikkelig rus. Rusen kan variere fra gang til gang, og oplevelsen vil også variere fra person til person. Nogle bliver sløve og trætte, mens andre får grine- og ædeflip. Det handler i høj grad også om egne forventninger til cannabissen, når den indtages på den måde.

Nu er det i sagens natur svært at finde ud af, hvordan cannabisolien helt præcist virker. Udover de subjektive erfaringer, som folk gør sig, skal der for at opnå godkendelse som lægemiddel gøres en række observationer, der kan ligge til grund for brugen af cannabisolien.

I forhold til cannabisoliens virkning skal vi se nærmere på to af de stoffer, som udgør dets aktive del. Cannabisolien indeholder både THC og CBD, og det er netop de to stoffer, som er kendte for at virke på både somatiske og psykiske sygdomme. THC virker smertestillende, men udgør også den euforiserende del af cannabis. CBD virker først afslappende på musklerne og har blandt andet vist sig at være godt for patienter med gigt.

Medicinsk cannabis i Danmark

Som sagt har det siden 2011 været muligt at få en recept på de syntetiske præparater. Effekten af disse har været tvivlsom. Og det er håbet, at adgangen til cannabisolien kan lette livet for en stor del af de mennesker, der enten lider af en kronisk sygdom eller generes af bivirkninger fra stærk medicin såsom kemoterapi.

Men kan du få cannabisolie på recept?

Du kan ikke bare gå ned til din læge og klage over hovedpine og få udleveret den THC-holdige cannabisolie. Cannabisolien er forbeholdt en ret lille og veldefineret patientgruppe, hvilket i øvrigt i et videnskabeligt lys er en ret god idé, da du på den måde kan lave både kvalitative og kvantitative evalueringer af cannabisolien uden at skulle sammenligne æbler og pærer.

De patienter, som har fået adgang til cannabisolie, er eksempelvis patienter, der lider af kræft, sklerose og andre nerve- eller gigtsygdomme. Hvis du ønsker at høre om dine muligheder for at få cannabisolie, skal du tale med din egen læge. Du skal nemlig huske på, at du har brug for en recept for at få cannabisolien udleveret.

Forsøgsordningen løber over fire år

I forhold til ordningen med cannabisolie er der tale om en forsøgsordning, hvor der blandt andet skal indsamles videnskabeligt materiale, så alle virkninger og eventuelle bivirkninger kan rapporteres. Det er i øvrigt en forsøgsordning, som et bredt flertal i Folketinget stod bag, og det understøttes af et ret stort millionbeløb.

De næste fire år byder altså på en oplagt mulighed for at kigge cannabisolien efter i sømmene. Det bør både almene sundhedspersoner og brugerne være glade for. Og du skal ikke være bange for, at cannabisolien pludselig trækkes tilbage, fordi der rapporteres om enkelte bivirkninger. Så længe disse bivirkninger ikke er skadelige eller forværrer nuværende sygdom, er det en naturlig del af at anvende medicin.

Det er i øvrigt vigtigt, at cannabisolien får denne opmærksomhed. For selvom du som bruger muligvis har oplevet en positiv effekt, er vores system nu engang skruet sådan sammen, at vi ikke bare kan frigive medicin af nogen art, førend det er videnskabeligt undersøgt for, om det kan betale sig på en lang række af forskellige parametre. Både sundhedsmæssigt, økonomisk og socialt.

Håbet er dog, at videnskaben når frem til, at cannabisolien faktisk har en stor effekt på en lang række af sygdomme. Det er nemlig præcis de erfaringer, der er gjort i andre lande, og det stemmer også overens med det, som de danske brugere af cannabisolien indtil videre fortæller.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.