Hvad skyldes prisen på CBD?

Update:
Hvad skyldes prisen på CBD?

Er CBD dyrt? Hvilken pris skal jeg give for CBD? Disse er nogle almindelige spørgsmål omhandlende CBD.

Markedet for CBD er fyldt med produkter i forskellige prisklasser. Hvis vi forstår logikken ved udbud og efterspørgsel på et produkt, og hvordan denne påvirker prissætningen, hvad får os så til at synes at CBD er dyrt?

At kalde et produkt dyrt eller konkurrencedygtigt, afhænger af flere faktorer.

Er det kvalitetsopfattelsen, der påvirker prisen på CBD? Hvad er din kvalitetsopfattelse omkring produkterne?

Tillad mig at tilføje indsigt til dine tanker. I dette blog opslag, kan du læse om:

  • Er CBD dyrt?
  • Fra plante til dine hænder. Hvilke faktorer påvirker prisen?

Er CBD dyrt?

Lad os fremhæve to grunde for at se om CBD er dyrt.

Først og fremmest afhænger prisen på CBD produktet af landet og staten du bor i. Grunden til dette er, at alt forsyning og konsumering af stoffet, er under føderale og statslige love, som varierer efter regulativer. Procentdelen af afgifter varierer som følge heraf. Denne afgift vil påvirke salgsprisen på det endelige produkt, da det er en omkostning for producenten.

En anden grund er, at CBD produkter er et ekstrakt fra cannabis, og dermed udvundet fra selve planten. Hvert CBD produkt kommer ikke fra en enkelt sort. Studier viser at der findes 779 cannabis sorter. Hver sort besidder unikke egenskaber, og er dyrket i forskellige dele af verden. Hvis man er på udkigt efter CBD produkter af en specifik sort, ville prisen være påvirket af dette.

Der er dog mere at forstå end blot disse to perspektiver.

Fra plante til dine hænder. Hvilke faktorer har indflydelse på prisen?

Ud over forholdet mellem udbud og efterspørgsel, findes også andre faktorer, som i sidste ende påvirker salgsprisen. Disse er blandt andet:

Omkostninger ved at dyrke planterne

Alle generelle faktorer for landbrug, gør sig også gældende ved cannabis. Dette er eksempelvis vejr, jord, vand og temperatur.

  • Teksturen, dræn og vandresistensen i jorden, er den vigtigste forudsætning for en god høst. Gælder det temperatur, er det optimale ikke for tørt, og heller ikke for fugtigt. Hvis vejret ikke er optimalt for planten, kræves indendørs dyrkning for, at give planten de optimale forudsætninger. Anlæg til produktionen er med til at gøre produktionen dyr.
  • Moderne teknologi har gjort dyrkelsen af cannabis mere miljøvenlig og bæredygtig. Har du hørt om vækstbelysning? Denne teknologi modererer lys og varme gennem LED lys. Der er derfor komplicerede teknologier i brug for at dyrke cannabis, hvilket påvirker prisen på CBD produkter.

Omkostninger ved arbejde

Ifølge en undersøgelse fra 2016, er æbler, appelsiner og cannabis afgrøder arbejdsintensive, og dækker over mere end 30% af de samlede produktionsomkostninger. Dette vil altså sige, at selve dyrkelsen af planten kræver meget arbejde. Det skyldes forberedelsen af jorden, plantning, kunstvanding og beskæring, er nogle af opgaverne, som kræver meget arbejde.

Der bruges mange timer på at dyrke cannabis, og lønnen til alle der udfører arbejde hober sig op. Planten kræver mere opsyn og arbejde, end mere normale afgrøder, hvilket påvirker prisen som råvareproducenten kræver, og øger salgsprisen på det endelige produkt.

Omkostninger ved ekstraktion

Ekstraktion af cannabis er en arbejdsintensiv opgave, som kræver evne og ekspertise. Der er adskillige måder at udvinde CBD på.

Udvindingsprocessen kan gøres med eller uden opløsningsmidler. De mest anvendte midler til opløsning er butan og propan, selvom CO2, ethanol og varme sammen med tryk også benyttes. Uanset valget af ekstraktionsmetode, kræves maskiner og systemer, der er dyre at anskaffe. Desuden skal maskinerne opereres af professionelle, som indgår i store dele af processen, og yderligere påvirker produktionsomkostningerne ved CBD produktet.

Lovmæssige omkostninger

At have en lovlig virksomhed indebærer omkostninger for at skaffe tilladelser og privilegier. Dette beløb tilgår regeringen for, at virksomhedens praksis tillades. Med cannabis’ ry gennemgår cannabisprodukter mere kontrol, for at blive en autoriseret virksomhed.

De påkrævede licensers pris kan variere fra land til land. Når det så er sagt er der licensomkostninger involveret ved hver enkelt process. Her indgår eksempelvis ansøgningsgebyr, licens til at dyrke, licens til at producere CBD produkterne mm.

Cannabis er og har været et illegalt stof i mange lande, og er endnu et begrænset stof i mange lande. Dette påvirker mængden der produceres, og gør i sidste ende, at udbuddet på produkterne i længden ikke følger med den stigende efterspørgsel.

Import og eksportomkostninger

Oprindelse

At eksportere cannabis fra landene hvor det dyrkes, involverer forskellige procedurer og processer, og prisen vil derfor afhænge af oprindelsen. Denne vil derfor påvirke salgsprisen på det endelige CBD produkt.

Føderale love

Føderale love varierer fra land til land. Det er en kompliceret process, for en virksomhed at have praksis i lande, der ikke tillader fri import og eksport af medicinsk cannabis. Det kræver tid og penge for virksomheden at have lovlig praksis i forhold til eksport og import af CBD produkterne, og påvirker den endelige pris på produktet.

Kvalitetskontrol koster

Når der distribueres medikamenter, skal disse godkendes af tredjeparts laboratorier, hvor både renhed og sikkerhedstests foretages. Dette skal sikre forbrugeren at kvaliteten er i orden, og produktet er sikkert at konsumere.

Desuden udføres kvalitetskontrol ofte og detaljeret under selve produktionen, for at kunne tilbyde et kvalitetsprodukt til slutbrugeren.

Disse processer kræver også tid og arbejdskraft, og påvirker produktionsomkostningerne for virksomheden.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.