Dyrestudie

Kronisk muskelsmerte

Tidsskrift

Archives of Oral Biology, Volume 104, 2019, Pages 33-39, ISSN 0003-9969

Undersøgelsens navn

Cannabidiol, cannabinol og deres kombinationer virker som perifere analgetika i en rottemodel af myofascial smerte

Forfattere

Hayes Wong, Brian E. Cairns - Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada

Cannabinoider: En potentiel løsning på muskelsmerter

Update:

Dette studie, udført af L.L. Coughenour og offentliggjort i Archives of Oral Biology, undersøger potentialet af ikke-psykoaktive cannabinoider, specifikt cannabidiol (CBD) og cannabinol (CBN), som en behandling for muskelsmerter hos rotter.

Hvem Udførte Studiet?

Forskningen blev ledet af L.L. Coughenour og blev finansieret af MITACS Canada og InMed Pharmaceuticals Inc. Studiet blev godkendt af University of British Columbia Animal Care Committee, hvilket sikrer etisk behandling af de involverede dyr.

Hovedresultater

  • Injektion af CBD eller CBN reducerede nervevækstfaktor-induceret muskelfølsomhed hos rotter.
  • Kombinationen af CBD og CBN resulterede i en længerevarende reduktion af muskelfølsomheden end hver forbindelse alene.
  • Højere koncentrationer af CBD syntes at reducere varigheden af denne effekt, hvilket antyder en hæmmende effekt af CBD på CBN.

Metodologi

Studiet blev udført på hunrotter af typen Sprague-Dawley. Forskerne injicerede rotternes massetermuskler (kæbemuskler) med nervevækstfaktor (NGF) for at inducere muskelfølsomhed, hvilket efterligner tilstande som fibromyalgi og temporomandibulære lidelser. Effekterne af CBD og CBN, både individuelt og i kombination, blev derefter vurderet.

De anvendte doser var 5 mg/ml for CBD og 1 mg/ml for CBN. Kombinationerne af CBD og CBN var enten 1:1 mg/ml eller 5:1 mg/ml. Forskerne brugte en elektronisk von Frey-hår til at måle rotternes tilbagetrækningsrespons, hvilket indikerer deres niveau af muskelfølsomhed.

Elektrofysiologiske eksperimenter blev også udført for at bekræfte, at cannabinoiderne virkede perifert, dvs. på stedet for muskelsmerterne, snarere end centralt i hjernen.

Potentielle Implikationer

Resultaterne antyder, at ikke-psykoaktive cannabinoider som CBD og CBN potentielt kunne give lindring for kroniske muskelsmertelidelser uden at forårsage uønskede bivirkninger i det centrale nervesystem.

Begrænsninger

Studiet blev udført på rotter, så resultaterne kan ikke direkte overføres til mennesker. Desuden var kombinationen af CBD og CBN mere effektiv end hver forbindelse alene, men højere koncentrationer af CBD syntes at reducere effektiviteten af behandlingen.

Konklusion

Dette studie giver lovende beviser for, at ikke-psykoaktive cannabinoider kunne være en potentiel behandling for kroniske muskelsmerter. Dog er mere forskning nødvendig, især hos mennesker, for at forstå fuldt ud implikationerne af disse resultater.

For flere detaljer kan du læse det fulde studie her.

Addendum

Tilbage til blog