CBD i EU - den seneste politiske opdatering

Update:
CBD i EU - den seneste politiske opdatering

I løbet af de sidste par måneder har der været en mindre revolution i CBD-industrien. Midt i COVID-19-pandemien har reglerne omkring CBD i EU ændret sig, hvilket har været et stort skridt frem for industrien.

Hvad er der sket?

Tidligere planlagde EU-Kommissionen at revurdere cannabidiol (CBD) og klassificere det som et skema 1-lægemiddel sammen med andre forbudte narkotika. Dette ville bringe forordningen i overensstemmelse med FN’s fælles konvention om narkotika, som blev vedtaget i 1961.

I begyndelsen af dette år havde Verdenssundhedsorganisationen (WHO) tegnet et helt andet billede, nemlig at CBD ikke havde noget til fælles med de ulovlige stoffer, der ellers er anført i konventionen.

Nu, i oktober 2020, kommer lettelsens suk: ved en afstemning i Europa-Parlamentet, som et led i reformen af EU’s fælles landbrugspolitik, har et flertal af delegaterne stemt for at øge det tilladte THC indhold i CBD produkter fra 0,2% til 0,3%.

Historien omkring hampreguleringen

Hamp fungerede tidligere som en fælles kilde til mad, fiber og byggemateriale i Europa i mere end 2500 år. I moderne tid begyndte der dog i stigende grad at blive indført restriktioner inden for området. Juridisk blev industriel hamp sidestillet med marihuana, og de samme regler gjaldt begge dele og håndhæve forbuddet mod dyrkning.

Den afgørende forskel er i THC-indholdet i planterne: mens marihuana har et meget højt THC-indhold (mellem 5-25%) og er meget psykotropisk, har industriel hamp et primært højt indhold af CBD (cannabidiol) med et naturlig lavt forekommende indhold af THC.

Indtil 1990’erne blev der dog altid anvendt en grænseværdi på 0,3% THC på dyrkning af hamp i de fleste europæiske lande. I 1999 blev der efter Frankrigs insisteren og med ønsket om at samle landbrugspolitikken omkring dyrkning af hamp i EU endelig reduceret til 0,2%.

Er de nye regler nyttige?

Ifølge EIHA (European Industrial Hemp Association) er dette en beslutning, der for længst skulle have været foretaget. EIHA-præsident Daniel Kruse sagde om beslutningen, at hamp har fungeret som et vigtigt råmateriale i tusinder af år og var blevet afskediget i årtier som en lille, ubetydelig afgrøde.

Han tilføjede, at den nye forordning var særlig gavnlig for mangfoldigheden: nye sorter kunne bringes på markedet lettere, og de forskellige klimatiske forskelle i EU kunne også tages i betragtning.

Hvis delegaterne havde besluttet noget andet, kunne dette have været enden for CBD-industrien, men også for mange hampe bønder og job, der er direkte eller indirekte forbundet til industrien.

Så hvad sker der nu?

I slutningen af oktober stemte Europa-Parlamentet om sin forhandlingsposition om de tre forordninger, der former den fælles landbrugspolitik og reguleringspraksissen.

Teksten vil blive genstand for forhandlinger med Europa-Kommissionen og det Europæiske Råd med henblik på at finde en fælles holdning, der skal vedtages næste år.

Europa-Kommissionen havde allerede givet udtryk for sin modstand i juli 2020, så det er stadig uvist, om den vil deltage i parlamentets afstemning næste år for at skabe en ny bølge af cannabispolitik.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.